be gentle with all living beings, and they will give back all their trust to you

Welkom op Paardenplaats Hideaway Texel

Paardenplaats Hideaway Texel is gelegen in het stiltegebied op ‘T Oude Land’ van Texel. Een ontmoetingsplek voor paard én mens ten behoeve van beider welzijn.

Stap in de belevingswereld van het paard

Op de Paardenplaats stap je in de belevingswereld van het paard. De kleinschalige, 1-op-1 workshops en lessen in Bereidvol communiceren en paardwaardige Leefomgeving geven je inzicht in een omgang met het paard dat in de lijn ligt van zijn natuurlijke levensbehoefte. Waar het paard zich gekend voelt in zijn eigenheid en zich in al zijn kracht kan ontwikkelen tot een gezond en levenslustig paard. Je krijgt inzicht in de 6 stappen van het maken van contact en communicatie met het paard. Dé start voor wederzijds vertrouwen en acceptatie. Het paard voelt zich veilig in jouw aanwezigheid. Hij ziet in jouw een navolgbaar persoon en sluit zich als vanzelf bij je aan. Al is het maar eventjes. Magische momenten die ik graag met je wil delen.

Fysieke, mentale en emotionele bewegingsvrijheid

Op de Paardenplaats ben je te gast in de kudde waar de bewoners alle vrijheid hebben om overal heen te gaan. Dat is belangrijk omdat het paard visueel communiceert. Alleen door in beweging te komen, al op een zeer subtiel niveau, kunnen paarden zich uiten. Alles wat het paard doet is dus gedrag. Gedrag is informatie voor ons en omgekeerd. We stemmen af op zijn individuele gedrag in de groep en gaan uit van zijn intrinsieke motivatie op een bepaald moment. Omdat je het paard niets kunt afdwingen krijg je veel informatie over het specifieke karakter van het individuele paard waarbij je de allerkleinste (kalmering)signalen leert zien. Je wordt bewuster van je eigen gedrag en hoe dat overkomt op het paard. En je krijgt handvaten aangereikt voor een omgang met het paard waarbij het paard keuzes kan maken die in eerste instantie goed zijn voor hemzelf en veilig voor allebei. Je gaat uit van zijn kracht en leert zijn specifieke karakter te waarderen, te behouden en te koesteren in je omgang met het paard.

Waarom Bereidvol communiceren

Paarden gaan van nature uit van samenhorigheid. In de kern geld dat ook voor mensen. Door goed te kijken naar de onderlinge visuele communicatietechnieken die paarden hanteren als ze elkaar binnen de groep benaderen, op elkaar afstemmen en contact maken, kun je van het paard leren hoe zij in harmonie samenleven. De menselijke variant van deze onderlinge visuele communicatietechnieken heb ik Bereidvol communiceren genoemd. Deze voor het paard logische, duidelijke en prettige communicatietechnieken zijn biologisch en fysiologisch onderbouwt. Dat komt omdat het paard van nature hier al toe bereid is.

Studie in de 6 stappen van Bereidvol communiceren

Bereidvol communiceren is onderverdeeld in 6 individuele stappen die afzonderlijk te bestuderen zijn, maar elkaar voortdurend overlappen. Denk bij deze visuele communicatietechnieken aan feitelijke waarneming, aan je houding en hoe je je presenteert aan het paard, onderlinge persoonlijke afstand en positie ten opzichte van elkaar. Aan het moment en de manier waarop je het paard aanraakt, aan je gevoel voor gevoel en timing en de balans die hieruit ontstaat. Deze communicatievaardigheden vragen om het loslaten van je verwachtingen en behoefte aan controle. Een bewustwordingsproces in heel je denken en doen te gunste van het welzijn van het paard zoals het paard het ervaart. Door je mee te nemen in de wonderlijke belevingswereld van het paard ga je beter begrijpen hoe het paard de steeds veranderlijke wereld om zich heen waarneemt. Dat is hard nodig.

Waarom een beter leven voor het paard?

Het liefst zie ik het paard in de vrije natuur tussen zijn soortgenoten, waar hij helemaal in zijn element is. Maar paarden en mensen zullen wel altijd met elkaar verbonden blijven. Ondanks de verbondenheid tussen mens en dier zie ik helaas heel veel paarden die ernstig ongemak en pijn ervaren in de omgang met ons, zónder dat we het in de gaten hebben. Platteland, dier, natuur en milieu staan niet los van elkaar, maar werken samen. Helaas is het contact met het wezen paard en andere (huis)dieren veelal verloren gegaan. Het paard is geinstrumentaliseert. Uit ervaring weet ik dat het houden van en omgang met paarden in de lijn van het paard zijn natuurlijke levensbehoeften en eigenheid een constante uitdaging is. Nederland is niet het meest geschikte land om paarden te houden en er heerst veel onwetendheid over wat het paard van ons nodig heeft om gezond en levenslustig te kunnen zijn. Ook traditie, status, geld, prestatiedrang en macht weerhouden ons ervan kritisch naar de huidige omgang met het paard te kijken. Inmiddels zijn er veel mogelijkheden om van …onwetend,…wetend… te worden. Maar waarom zou je je gedrag veranderen …als je ervan overtuigd bent dat de manier waarop je met je paard omgaat ook door het paard als prettig wordt ervaren? Hoe meer inzicht je krijgt in wat het paard van ons nodig heeft om een paardwaardig leven te leiden in onze mensenwereld, hoe meer je tot de conclusie komt dat je wensen en doelen die je met je paard voor ogen hebt niet zullen matchen. Dat is begrijpelijk. Gelukkig zijn er genoeg mogelijkheden om samen met je paard te ondernemen.

Wil je ook een betere wereld voor veel meer paarden?

Ongeacht je kennis en vaardigheden, op de Paardenplaats leer je met én van het paard waar je volledig tot rust met alleen de paarden als afleiding. Je stapt in ‘de wereld van het paard’ en kijk je hem in de ogen. Het paard krijgt een ‘gezicht én een stem’. Je krijgt meer begrip en tolerantie voor een prettige samenleving waar ruimte is voor dit prachtige dier waar hij Paard kan zijn in een mensenwereld. Vol bewondering omdat hij telkens weer ons ongenuanceerde gedrag vergeeft en ons steeds opnieuw zijn vertrouwen schenkt. De ontmoetingen met de bewoners van de Paardenplaats maakt iets in je los en je zal voor altijd anders naar het paard en paarden in het algemeen kijken dan je tot nu toe gewend bent. Help mee de wereld voor het paard mooier, beter, toleranter en vriendelijker te maken. De bewoners van de Paardenplaats en ik verwelkomen je graag.

Naast omgangskundige in de relatie paard-mens, ben ik professioneel hoefbekapper op Texel.

Als professioneel paardenverzorger neem ik de zorg van je paarden of pony’s op Texel over tijdens je afwezigheid of als je even niet in staat bent de verzorging op je te nemen.

Meer weten, stuur een mail naar info@nicolineraimond.nl of bel voor het maken van een hoefbekapafspraak 06 250 276 40.

Graag tot dan.

Nicoline

Bereidvol Communiceren

Paarden communiceren visueel. Bereidvol communiceren is dan ook afgeleid van de complexe visuele communicatie technieken die paarden hanteren als ze elkaar binnen de groep benaderen en contact maken.

Lees verder

Leefomgeving

Aan het oorspronkelijke gedrag van het paard is door domesticatie niets veranderd. Daar is 5000 jaar evolutie echt te kort voor. Het paard is nog steeds het vlucht-, prooi- en kuddedier van weleer. Ze leggen van nature zo’n 30 km. per dag af waarvan zo’n 80% grazend. De overige 20% speelt, groomd en rust hij, gaat hij kleine uitdagingen in hun leefomgeving aan, brengen hun jongen groot en (her)bevestigen hun sociale onderlinge verhoudingen. Als uiterst sociaal kuddedier heeft het paard extreem behoefte aan sociaal contact met soortgenoten en bewegingsvrijheid op elk eigen gewenst moment. Een paard heeft andere paarden nodig om zich te kunnen uiten en zich veilig te voelen.

Lees verder

Fair Games No Animals (FGNA)

Een groot misverstand is dat een paard alleen iets zou doen als hij het ook leuk zou vinden om te doen. Dit gedachtengoed alleen al leidt tot ernstige welzijnsproblemen voor het paard. Vanuit traditie zijn we zo gewend aan het idee dat een paard iets 'is om op te rijden', dat we net zo gemakkelijk het paard pakken als de fiets. We streven een doel na met het paard en passen de manier van huisvesting en training erop aan. Ook zijn kinderen en volwassenen door verstedelijking contact en affiniteit met de natuur en hun bewoners sterk kwijtgeraakt. De eigenheid van het paard ook niet in zijn voordeel. Dit,…en nog veel meer argumenten maken het voor ons mensen heel lastig pijn en ongemak bij het paard te herkennen. Fair Games No Animals is een manifest tegen paardensport op de Olympische Spelen, waar Ethiek, Keuzevrijheid en Fair-Play grondbeginselen zijn. Je kunt je afvragen of je een levend wezen (het paard) dat afhankelijk is van ons en zijn eigen grenzen niet kan afdwingen, wel mag inzetten voor ons eigen gewin?

Lees verder

Oppas thuis

Één met het paard. We leven in een gehaaste wereld. Door letterlijk stil te staan en het prachtige paard in de ogen te kijken rijst de vraag 'wie jij kan zijn voor het paard' i.p.v. 'wat het paard kan doen voor jou'. Je bent even in het moment en deelgenoot van zijn belevingswereld. Je wordt één met het paard in de groep. Een ervaring om nooit te vergeten en tegelijkertijd draag je bij aan een vertrouwensvolle ervaring van het paard in de mens.

Lees verder

Feit of fictie

Feit of fictie

Diensten

Samen met de bewoners van de Paardenplaats geef ik kleinschalige workshops, kennismiddagen of meerdaagse programma's waarbij je het paard in de kudde ontmoet en in zijn belevingswereld stapt. Centraal staat de benadering van het paard waarbij je contact met hem maakt en tegelijkertijd bouwt aan wederzijds vertrouwen en acceptatie (Bereidvol communiceren). Thema's zijn; maak contact met het paard (Bereidvol communiceren), op weg naar een paardeigen leefomgeving, een ethische benadering van het paard (Fair Games No Animals), of één met je paard (Paardenbad).

Diensten