be gentle with all living beings, and they will give back all their trust to you

Het PaardenAlfabet, communicatie met je paard ten gunste van zijn welzijn

Hoe weet je of dat wat je doet ook bijdraagt aan het welzijn van je paard(en)? Wordt de manier waarop je je paard benaderd en hem huisvest wel door het paard als prettig ervaren? Door te begrijpen hoe het paard de steeds veranderlijke mensenwereld om zich heen waarneemt, waaronder jijzelf, kun je in oplossingen denken in de omgang met je paard ten gunste van zijn welzijn en beider plezier. Paarden hebben zo hun eigen uitdagingen in de omgang met hun mens, wat veelal door de mens niet als zodanig wordt ervaren. Veel paarden lijden ongemak en pijn in de omgang met ons, zonder dat we ons hiervan bewust zijn. Zijn eigenheid werkt ook al niet in zijn voordeel. Uitdagingen in de omgang met je paard zijn veelal terug te herleiden naar een onbalans tussen wederzijds vertrouwen en acceptatie. En een huisvesting die te ver afligt van het paard zijn natuurlijke levensbehoefte en eigenheid. Stap in de belevingswereld van het paard! Leer zijn gedrag beter te begrijpen en zijn specifieke gedrag te koesteren en te bewonderen in je omgang met je paard, waar hij zich in al zijn kracht kan ontwikkelen tot een levenslustig paard in de alsmaar veranderde mensenwereld.

Studie van het PaardenAlfabet

Studie van Het PaardenAlfabet vergroot je kennis in heel het wezen paard waardoor je zijn gedrag beter leert begrijpen. Je wordt bewust(er) van je eigen gedrag, hoe dat overkomt op je paard en leert zijn gemoedstoestand te duiden. Het paard als vlucht- prooi- en uiterst sociaal kuddedier communiceert visueel met uiterst subtiele signalen. Alles wat jij en je paard doen is gedrag. Gedrag is dus informatie. Studie van Het PaardenAlfabet leert je vaardigheden zodat je met het paard kunt communiceren in zijn taal, waarbij het paard alle bewegingsvrijheid heeft om keuzes te maken die in eerste instantie goed zijn voor hemzelf.  Een visuele communicatie met het paard dat door het paard als logisch, duidelijk en prettig wordt ervaren omdat hij nature al daartoe gemotiveerd is. Dit zijn de drie pijlers in mijn begeleiding in de omgang met je paard.

Tweerichtingsverkeer

Hoewel ik paarden het liefst zie in hun natuurlijke habitat, zullen paarden en mensen altijd met elkaar verbonden blijven. Ik zie dat mensen veelal een dualistische relatie hebben tot het paard. We houden van het paard, maar zouden ons meer moeten verdiepen in zijn natuurlijke levensbehoeften en eigenheid. Onze omgang met het paard is traditioneel een éénrichtingsverkeer. Het PaardenAlfabet gaat uit van een tweerichtingsverkeer. Je paard helpen om te leren gaan met de steeds veranderlijke mensenwereld om hem heen begint bij jezelf. Dat wil zeggen dat je ‘de taal van het paard leert spreken waarin hij zich gezien en gekend voelt. Je kalmerende signalen leert te herkennen en communicatietechnieken te hanteren die de nieuwsgierigheid van het paard stimuleren zonder ongemak of angst te veroorzaken. Je bouwt aan een relatie met je paard op basis van wederzijds vertrouwen en acceptatie. Het paard ervaart veiligheid en kalmte in jouw aanwezigheid, omdat je zijn onrust weet te duiden en hem kan helpen weer in zijn eigen balans terug te keren. Het paard ziet in jouw een navolgbaar persoon en zal zich graag bij je aansluiten. Tegelijkertijd kom je meer te weten over jezelf, omdat je, zeker in het begin, in mijn begeleiding en lessen met het paard samen bent waarbij het paard vrij is om overal heen te gaan. Zo kan je hem niets afdwingen en wordt je op jezelf teruggeworpen. Zo leer je niet alleen het gedrag van het paard beter te begrijpen, maar ook je eigen gedrag. Het brengt je dichter bij jezelf, wie je bent en daarmee congruent in je gedrag naar je paard. Het is dé start voor alles wat erna gebeurt voor je paard en voor jezelf!

Wat is Het PaardenAlfabet

Het PaardenAlfabet is het resultaat van mijn jarenlange ervaring en studie, voornamelijk met getraumatiseerde paarden die een resocialisatieproces ondergingen op De Paardenplaats. Met meer dan 45 jaar ervaring en diepgaande studies naar hun herstel en onderlinge communicatie, heb ik waardevolle inzichten verkregen in hun sociale intelligentie en leiderschap zonder agressie. Paarden gaan van nature uit van samenhorigheid. Het PaardenAlfabet is afgeleid van de onderlinge visuele communicatietechnieken die paarden hanteren als ze elkaar in de groep benaderen en contact maken. Dit om confrontatie te voorkomen en de banden aan te halen. Je kan ze onderverdelen in 6 visuele communicatietechnieken, ieder met een scala aan nuances. Ze zijn afzonderlijk te bestuderen maar overlappen elkaar voortdurend. We zijn maar een betrekkelijk korte tijd samen met je paard. Daar waar het paard zijn meeste tijd doorbrengt valt de meeste welzijnswinst te behalen. Communicatie staat dan ook niet op zichzelf, maar is onlosmakelijk verbonden met een huisvesting in de lijn van het paard zijn natuurlijke levensbehoeften en eigenheid. Desgewenst kan ik daar ondersteunend in zijn.

Handel vanuit de belevingswereld van het paard

Stap in de wereld van het paard en verwonder je. Mijn workshops zijn niet alleen voor paardeneigenaren, maar voor iedereen die de wereld van het paard wil begrijpen en onze relatie met hen wil verbeteren ten gunste van hun welzijn en levensgeluk. Ik hoop dat mijn kennis en vaardigheden mensen aanmoedigen om zich meer te verdiepen in de belevingswereld van het paard en hun oorspronkelijke doelen met het paard te heroverwegen.

Wat kan ik voor je betekenen

Als ervaringsdeskundige in de omgang tussen mens en paard, help ik je de verstandhouding tussen jouw en je paard te verbeteren ten gunste van het welzijn van het paard en beider plezier. Ik onderwijs in Het PaardenAlfabet op De Paardenplaats en op verplaatsing en bied begeleiding aan in je uitdagingen met je paard. Ook adviseer ik bij het optimaliseren van paardenhuisvesting en een consistente benadering van eigenaren op een gemeenschappelijke paardenplaats. Op Texel ben ik werkzaam als professioneel anatomisch hoefbekapper en paardenverzorgster voor als je (even) niet in de gelegenheid bent om je dieren te verzorgen of wel wat hulp kunt gebruiken. Kijk voor meer informatie onder aanbod op deze website.

Neem gerust vrijblijvend contact op voor meer informatie. Ik kijk ernaar uit jou en je paard(en) te ontmoeten!

Nicoline

Contact en communicatie; de 6 visuele communicatie technieken van Het PaardenAlfabet

Leer contact te maken met je paard waarbij je tegelijkertijd bouwt aan wederzijds vertrouwen en acceptatie. Je leert niet alleen zijn gedrag beter te begrijpen, maar ook bewuster te worden van je eigen gedrag en hoe dat overkomt op je paard. En je ontwikkelt vaardigheden waarbij het paard welzijn ervaart en vol levenslust kan zijn in jouw aanwezigheid. Met Het PaardenAlfabet als uitgangspunt begeleid ik je bij uitdagingen in je omgang met je paard op je eigen adres. Ik geef lessen, kleinschalige workshops en leer-vakanties in de 6 visuele communicatie technieken van Het PaardenAlfabet op allerlei niveaus. Als gesprekpartner kom ik bij je langs als je vragen hebt over bepaald gedrag van je paard. Graag tot dan.

Lees verder

Optimalisering van de Leefomgeving van je paard. Éénduidige benadering eigenaren/verzorgers van de paarden op je paardenplaats

Daar waar je paard het meeste tijd doorbrengt, valt de meeste welzijn winst te behalen. Je huisvesting van je paard aanleggen, aanpassen of verrijken? Ik kom bij je langs voor aanbevelingen en praktische tips. Streef je naar een éénduidige benadering door eigenaren/verzorgers van de paarden op je paardenplaats. Voor het welzijn én veiligheid van de individu én van de hele groep is een éénduidige benadering van de paarden in de groep essentieel. Op je eigen adres geef ik een workshop aan de betrokken paardeneigenaren/verzorgers. Met een theoretische onderbouwing, praktische vaardigheden, uitgebreid advies en is er ruimte voor Q&A.

Lees verder

Fair Games No Animals (FGNA); mini-symposia met Q&A's voor een meer ethische benadering van het paard

Ik organiseer mini-symposia waar we van gedachten wisselen en oplossingen aandragen m.b.t. het welzijn van het paard gezien vanuit de belevingswereld van het paard. Een groot misverstand is dat een paard alleen iets zou doen als hij het ook leuk zou vinden om te doen. Dit gedachtengoed alleen al leidt tot ernstige welzijnsproblemen voor het paard. Vanuit traditie zijn we zo gewend aan het idee dat een paard iets 'is om op te rijden', dat we net zo gemakkelijk het paard pakken als de fiets. We streven een doel na met het paard en passen de manier van huisvesting en training erop aan. Ook zijn kinderen en volwassenen door verstedelijking contact en affiniteit met de natuur en hun bewoners sterk kwijtgeraakt. De eigenheid van het paard ook niet in zijn voordeel. Dit… en nog veel meer argumenten maken het voor ons mensen heel lastig pijn en ongemak bij het paard te herkennen. Fair Games No Animals is een manifest voor afschaffing van de Paardensport op de Olympische Spelen, waar Ethiek, Keuzevrijheid en Fair-Play grondbeginselen zijn. Je kunt je afvragen of je een levend wezen (het paard) dat afhankelijk is van ons en zijn eigen grenzen niet kan afdwingen, wel mag inzetten voor ons eigen gewin! De huidige manier van omgang met het paard staat onder druk! Denk mee hoe het ook anders kan.

Lees verder

Professionele verzorging van je paarden en andere dieren op je eigen adres

Ben je tijdelijk afwezig, even niet in staat om zelf voor je paarden te zorgen of wil enkele dagen per week of per maand worden ontlast in je zorg voor je dieren? Ik kom je graag helpen. In mijn benadering van het paard stem ik af op de individuele behoefte van het paard op dat moment. Het paard voelt zich gezien en gehoord en veilig in mijn aanwezigheid. Zo kan ik efficiënt en tegelijkertijd rekening houden met het specifieke karakter van het paard een professionele verzorging waarborgen.

Lees verder

Wist je dat? Wetenswaardigheden

Wist je dat? Wetenswaardigheden!

Aanbod

Wil je zeker weten of dat wat je doet met je paard ook bijdraagt aan zijn fysieke, mentale en emotionele gezondheid? Ik ben omgangskundige en gesprekspartner in de relatie paard-mens. Professioneel hoefbekapper. Verzorger aan huis voor je paarden en andere dieren. Adviseur in het optimaliseren van de Leefomgeving van je paard en voor een éénduidige benadering van je groep paarden op je eigen paardenplaats. Je kan een Stucation (studie-vakantie) op Silver Garden B&B Hideaway Texel boeken in één van de twee unieke B&B's. Dit in combinatie met een verdieping-workshop in Het PaardenAlfabet. Ook voor je partner, beste vriend die niet deelneemt aan verdieping-workshop heeft het prachtige eiland Texel veel moois te bieden. Kijk onder 'Aanbod' voor de mogelijkheden. Graag tot dan.

Aanbod