be gentle with all living beings, and they will give back all their trust to you

Welkom op Paardenplaats Hideaway Texel

Paardenplaats Hideaway Texel is gelegen in het stiltegebied op ‘T Oude Land’ van Texel. Een ontmoetingsplek voor paard én mens ten behoeve van beider welzijn. Op de Paardenplaats streef ik naar een omgang met het paard in de lijn van zijn natuurlijke levensbehoefte. Waar het paard zich gekend voelt in zijn eigenheid en zich in al zijn kracht kan ontwikkelen tot een gezond en levenslustig paard. Je komt volledig tot rust met alleen de paarden als afleiding. Het maakt iets in je los en je zal voor altijd anders naar het paard en paarden in het algemeen kijken dan je tot nu toe gewend was. Dit ten gunste van een beter leven voor heel veel paarden.

Ontmoet het paard in de kudde

Op de Paardenplaats organiseer ik ontmoetingen met het paard in de kudde. Hier ben je te gast in de kudde waar de bewoners van de Paardenplaats alle vrijheid hebben om overal heen te gaan. Tijdens deze ontmoetingen stap je in hun belevingswereld en maak je contact met het paard in de groep, terwijl je tegelijkertijd bouwt aan wederzijds vertrouwen en acceptatie. We stemmen af op het gedrag van het paard in de groep en gaan uit van de intrinsieke motivatie van het paard op een bepaald moment. Omdat je het paard niets kunt afdwingen kan hij zich gedragen zoals hij wil. Zo krijg je veel informatie over het specifieke karakter van het individuele paard waarbij je de allerkleinste (kalmering)signalen leert zien. Je wordt bewuster van je eigen gedrag en hoe dat overkomt op het paard. En je krijgt handvaten aangereikt voor een omgang met het paard waarbij het paard keuzes kan maken die in eerste instantie goed zijn voor hemzelf en veilig voor allebei. Je gaat uit van zijn kracht en leert zijn specifieke karakter te waarderen, te behouden en te koesteren in je omgang met het paard. Het paard voelt zich gekend in zijn eigenheid en veilig in jouw aanwezigheid, ziet in jouw een navolgbaar persoon en sluit zich als vanzelf bij je aan. Al is het maar eventjes. Magische momenten die ik graag met je wil delen.

Bereidvol communiceren en paardgerichte Leefomgeving

Paarden gaan van nature uit van samenhorigheid. In de kern willen wij dat ook. Door goed te kijken naar de onderlinge visuele communicatietechnieken die paarden hanteren als ze elkaar binnen de groep benaderen, op elkaar afstemmen en contact maken, kun je dan ook van het paard leren hoe zij in harmonie samenleven. De menselijke variant van deze onderlinge visuele communicatietechnieken heb ik Bereidvol communiceren genoemd en is wetenschappelijk onderbouwd. Bereidvol communiceren is onderverdeeld in 6 individuele stappen die afzonderlijk te bestuderen zijn, maar elkaar voortdurend overlappen. Het is dé basis van waaruit je het paard kan helpen om te leren gaan met de steeds veranderlijke mensenwereld om hem heen. Dat komt omdat deze visuele communicatietechnieken voor hem logisch, helder en prettig zijn omdat hij van nature al daartoe gemotiveerd is. Een juiste communicatie staat niet op zichzelf, maar is onlosmakelijk verbonden met een huisvesting die in de lijn ligt van het paard zijn natuurlijke levensbehoeften en eigenheid.

Jij bent de kudde voor het paard

Al het gedrag wat het paard vertoont is erop gericht zijn individuele toestand te optimaliseren (zichzelf in veiligheid te brengen) met maar één doel en dat is overleven. Als prooidier is hij visueel ingesteld en kan al van grote afstand spierspanning waarnemen. Zo kan hij van ver zijn veiligheid aflezen aan jouw gedrag. Het paard ontleent zijn gevoel voor veiligheid aan zijn kudde soortgenoten. In de omgang met je paard ben jij ‘de kudde voor het paard’. Omdat het paard visueel communiceert (is beweging) is fysieke, mentale en emotionele bewegingsvrijheid ‘dé poort’ naar oplossingen om zichzelf in veiligheid te brengen en zich te kunnen uiten. Beweging is gedrag en alles wat je doet is dus informatie voor het paard en omgekeerd. Dat kan van héél subtiel als de allerkleinste spierspanning tot overduidelijk vlucht- of agressie gedrag. Met de manier waarop je je gedraagt geeft je een signaal van veiligheid af aan het paard. Voelt een paard zich veilig in jouw aanwezigheid, zal hij graag in jouw nabijheid zijn en is het paard in staat om te leren. Zo kan jij hem helpen om te gaan met de steeds veranderlijke mensenwereld om hem heen ten gunste van zijn welzijn en levensgeluk. Dát is waar Bereidvol communiceren over gaat.

Vergroot je kennis en vaardigheden voor een beter leven voor het paard

Ondanks de verbondenheid tussen mens en dier zie ik helaas veel paarden die ernstig ongemak en pijn ervaren in de omgang met ons, zónder dat we het in de gaten hebben. Platteland, dier, natuur en milieu staan niet los van elkaar, maar werken samen. Helaas is het contact met het wezen paard en andere dieren veelal verloren gegaan. Het paard is geinstrumentaliseert. Door je mee te nemen in de wonderlijke belevingswereld van het paard ga je beter begrijpen hoe het paard de steeds veranderlijke wereld om zich heen waarneemt. Dat is hard nodig. Het liefst zie ik het paard in de vrije natuur tussen zijn soortgenoten, waar hij helemaal in zijn element is. Maar paarden en mensen zullen wel altijd met elkaar verbonden blijven. Uit ervaring weet ik dat het houden van en omgang met paarden in de lijn van het paard zijn natuurlijke levensbehoeften en eigenheid een constante uitdaging is. Nederland is niet het meest geschikte land om paarden te houden en er heerst veel onwetendheid over wat het paard van ons nodig heeft om gezond en levenslustig te kunnen zijn. Ook traditie, status, geld, prestatiedrang en macht weerhouden ons ervan kritisch naar de huidige omgang met het paard te kijken. Inmiddels zijn er veel mogelijkheden om van …onwetend,…wetend… te worden. Maar waarom zou je je gedrag veranderen …als je ervan overtuigd bent dat de manier waarop je met je paard omgaat ook door het paard als prettig wordt ervaren? Of ben je bezorgd dat je mogelijkheden van je paard niet matchen met je wensen en doelen die je met je paard voor ogen hebt. Dat is begrijpelijk.

Eye-opener

Groot of klein, ongeacht je kennis en vaardigheden, de ontmoetingen op de Paardenplaats zijn voor velen een Eye-opener.  Leren omgaan met het paard is dat ook door het paard als prettig wordt ervaren is geen Quick-Fix. Het is een bewustwordingsproces in heel je denken en doen ten gunste van t paard zijn welzijn en levensgeluk. In mijn workshops stap je even in de belevingswereld van het paard en kijk je hem in de ogen. Het paard krijgt een ‘gezicht én een stem’. Je krijgt meer begrip en tolerantie voor een prettige samenleving waar ruimte is voor dit prachtige dier waar hij Paard kan zijn in een mensenwereld. Vol bewondering omdat hij telkens weer ons gedrag vergeeft en ons steeds opnieuw zijn vertrouwen schenkt. Help mee de wereld voor het paard mooier, beter, toleranter en vriendelijker te maken. We verwelkomen je graag.

Vragen

Voor meer informatie over theoriemiddagen, lessen en (1-op-1) kleinschalige workshops in Bereidvol communiceren, paardgerichte Leefomgeving of het ‘Paardenbad’, kijk voor meer informatie onder ‘diensten’ op deze website.

Als professioneel hoefbekapper ben ik werkzaam op Texel. Voor het maken van een afspraak bel/ap naar 06 250 276 40.

Tevens ben ik professioneel verzorger van je paarden aan huis tijdens je afwezigheid of als je even niet in staat bent de verzorging op je te nemen. Mail naar info@nicolineraimond.nl voor meer informatie of voor een vrijblijvend kennismakinggesprek.

Graag tot dan.

Nicoline

 

Bereidvol Communiceren

Paarden communiceren visueel. Bereidvol communiceren is dan ook afgeleid van de complexe visuele communicatie technieken die paarden hanteren als ze elkaar binnen de groep benaderen en contact maken.

Lees verder

Leefomgeving

Aan het oorspronkelijke gedrag van het paard is door domesticatie niets veranderd. Daar is 5000 jaar evolutie echt te kort voor. Het paard is nog steeds het vlucht-, prooi- en kuddedier van weleer. Ze leggen van nature zo’n 30 km. per dag af waarvan zo’n 80% grazend. De overige 20% speelt, groomd en rust hij, gaat hij kleine uitdagingen in hun leefomgeving aan, brengen hun jongen groot en (her)bevestigen hun sociale onderlinge verhoudingen. Als uiterst sociaal kuddedier heeft het paard extreem behoefte aan sociaal contact met soortgenoten en bewegingsvrijheid op elk eigen gewenst moment. Een paard heeft andere paarden nodig om zich te kunnen uiten en zich veilig te voelen.

Lees verder

Fair Games No Animals (FGNA)

Een groot misverstand is dat een paard alleen iets zou doen als hij het ook leuk zou vinden om te doen. Dit gedachtengoed alleen al leidt tot ernstige welzijnsproblemen voor het paard. Vanuit traditie zijn we zo gewend aan het idee dat een paard iets 'is om op te rijden', dat we net zo gemakkelijk het paard pakken als de fiets. We streven een doel na met het paard en passen de manier van huisvesting en training erop aan. Ook zijn kinderen en volwassenen door verstedelijking contact en affiniteit met de natuur en hun bewoners sterk kwijtgeraakt. De eigenheid van het paard ook niet in zijn voordeel. Dit,…en nog veel meer argumenten maken het voor ons mensen heel lastig pijn en ongemak bij het paard te herkennen. Fair Games No Animals is een manifest tegen paardensport op de Olympische Spelen, waar Ethiek, Keuzevrijheid en Fair-Play grondbeginselen zijn. Je kunt je afvragen of je een levend wezen (het paard) dat afhankelijk is van ons en zijn eigen grenzen niet kan afdwingen, wel mag inzetten voor ons eigen gewin?

Lees verder

Oppas thuis

Één met het paard. We leven in een gehaaste wereld. Door letterlijk stil te staan en het prachtige paard in de ogen te kijken rijst de vraag 'wie jij kan zijn voor het paard' i.p.v. 'wat het paard kan doen voor jou'. Je bent even in het moment en deelgenoot van zijn belevingswereld. Je wordt één met het paard in de groep. Een ervaring om nooit te vergeten en tegelijkertijd draag je bij aan een vertrouwensvolle ervaring van het paard in de mens.

Lees verder

Feit of fictie

Feit of fictie

Diensten

Samen met de bewoners van de Paardenplaats geef ik kleinschalige workshops, kennismiddagen of meerdaagse programma's waarbij je het paard in de kudde ontmoet en in zijn belevingswereld stapt. Centraal staat de benadering van het paard waarbij je contact met hem maakt en tegelijkertijd bouwt aan wederzijds vertrouwen en acceptatie (Bereidvol communiceren). Thema's zijn; maak contact met het paard (Bereidvol communiceren), op weg naar een paardeigen leefomgeving, een ethische benadering van het paard (Fair Games No Animals), of één met je paard (Paardenbad).

Diensten