If you understand the mind, body and soul of a horse, you will find the key to communication. If you put love and respect to it, you will find willing communication.

Nicoline Raimond

Welkom op mijn website.

Mijn naam is Nicoline Raimond. Ik heb mij gespecialiseerd in het herstel van vertrouwen en acceptatie van het paard in de omgang met de mens. Essentieel en onmisbaar bij deze resocialisatie processen die deze kwetsbare paarden doormaken zijn mijn eigen paarden (allen met een ‘rugzakje’). Als ik zie hoe deze prachtige en innemende dieren weer in hun eigen balans komen, gezond en weer vol levenslust zijn, kan ik alleen maar heel stil zijn. Des te verdrietiger wordt ik bij het zien van zoveel paarden die fysiek en mentaal in de problemen komen door de omgang met ons, zonder dat we het in de gaten hebben. We houden van het paard, maar zijn onvoldoende op de hoogte wat welzijn nu echt voor het paard inhoudt.

Mijn website The Art of Willing Communication is ontstaan uit de hoop een bewustwordingsproces op gang te brengen in heel ons denken en doen ten gunste van het welzijn en levensgeluk van het paard. Ik communiceer volgens de principes van Bereidvol communiceren. Dit staat niet op zichzelf, maar is onlosmakelijk verbonden met een leefomgeving die in de lijn ligt van het paard zijn natuurlijke levensbehoeften en eigenheid. Mijn workshops geven je inzicht in het gedrag van het paard. Leren je de allerkleinste signalen van het paard te zien en wat die signalen vertellen over zijn gedrag én gemoedstoestand. Ik help je bewust te worden van je eigen gedrag en hoe dat overkomt op je paard. En help je je vaardigheden te ontwikkelen waarbij het paard zijn individuele toestand kan optimaliseren in al zijn kracht en eigenheid die in eerste instantie goed is voor hemzelf.

Ook ik heb mijn eigen bewustwordingsproces doorgemaakt en ben al vroeg gestopt met de paardensport en het uitbrengen van andermans paarden. Later ook met het gebruik van sporen en bit. Als kindje voelde ik me al sterk verbonden met kwetsbare paarden. Door de uitdagingen waar ik met deze innemende dieren voor kwam te staan, ben ik me intens gaan verdiepen in het gedrag van het paard en heb ik inspiratie opgedaan bij tal van clinicus waaronder Klaus Ferdinand Hempfling, Donald Newe en Barbara Schoning. De paarden die bij ons een resocialisatieproces doorliepen brachten mij nog het meeste inzicht. Mijn ernstig getraumatiseerde merrie Pleun, die extreem agressief gedrag vertoonde, leerde mij de allerkleinste signalen te zien. Ik realiseerde me hoe vanzelfsprekend we het vinden dat wat wij doen met het paard ook leuk zou zijn voor het paard! Naast de wetenschappelijke onderbouwing van Somatic Experiencing (lichaamsgerichte traumatherapie) die mijn benadering onderstreept, heb ik me laten inspireren door wijlen Utilitarist Jeremy Bentham (1748-1832) en Peter Singer, die het geluk van mens én dier gelijk stelt.

Voor iedereen die wil leren denken én handelen vanuit de belevingswereld van het paard en daar communicatie en huisvesting op wil afstemmen, draag ik graag mijn kennis en ervaring over. Meer weten, stuur een mail naar info@nicolineraimond.nl. Ik geef introductieworkshops in Bereidvol communiceren (het maken van contact met het paard als dé start voor wederzijds vertrouwen en acceptatie). In de maanden november tot maart op verplaatsing. Een 1-op-1 introductieworkshop voor gasten van Camp Silver in de periode mei tot oktober op dinsdag- of donderdagavond (www.campsilver.nl).

Bereidvol Communiceren

Paarden communiceren visueel. Bereidvol communiceren is dan ook afgeleid van de complexe visuele communicatie technieken die paarden hanteren als ze elkaar binnen de groep benaderen en contact maken.

Lees verder

The Art of Willing Communication

Veel kinderhartjes gaan sneller kloppen bij het zien van een pony. Niets liever dan deel uitmaken van hun belevingswereld. En toch gaat het veelal een kant op waar het paard maar weinig plezier aan beleefd.

Lees verder

Leefomgeving

Aan het oorspronkelijke gedrag van het paard is door domesticatie niets veranderd. Daar is 5000 jaar evolutie echt te kort voor. Het paard is nog steeds het vlucht-, prooi- en kuddedier van weleer. Ze leggen van nature zo’n 30 km. per dag af waarvan zo’n 80% grazend.

Lees verder

Resocialisatie

Sinds 2006 huisvesten we een groep kwetsbare- niet herplaatsbare paarden in een 24/7 semi Paddock-Paradise op Texel. Deze harmonieuze groep vormt een stabiele groep als basis voor jonge paarden die door de jaren heen tijdelijk door ons worden opgevangen.

Lees verder