If you understand the mind, body and soul of a horse, you will find the key to communication. If you put love and respect to it, you will find willing communication.

The Art of Willing Communication

The Art of Willing Communication is een initiatief dat mens en paard dichter bij elkaar wil brengen. Dit ten gunste van het welzijn en levensgeluk van het paard vanuit het perspectief van het paard gezien. De activiteiten van TAoWC vinden plaats op Paardenplaats HideAway op Texel. Doel is bezoekers van de Paardenplaats meer inzicht te geven in de natuurlijke levensbehoefte en eigenheid van het paard en hen te helpen met een betere omgang gezien vanuit de belevingswereld van het paard.

Paardenplaats HideAway met zijn bewoners is een plek voor iedereen. De ontmoetingen met de bewoners op de Paardenplaats zijn bijzonder en leerzaam. Niet alleen voor paardenliefhebbers, maar voor iedereen die elk leven op aarde waardevol vindt en een bijdrage wil leveren aan een beter leven voor elk paard.

Contact met het paard dat voor je staat

Het maken van contact met het paard en een communicatie op basis van wederzijds vertrouwen en acceptatie (Bereidvol communiceren) in zijn eigen habitat is waar de ontmoetingen op Paardenplaats HideAway om gaan. Je ervaart onvoorwaardelijk vertrouwen van je paard. Een gevoel waardoor je hem meer en meer gaat bewonderen, zijn puurheid ziet en dat het paard (en het dier in het algemeen) prachtig is van zichzelf. Je ervaart dat het paard een kuddedier is die uitgaat van samenhorigheid, leeft in het hier en nu en geen oordeel velt. Als prooi- en vluchtdier altijd alert is en in eerste instantie behoefte heeft aan veiligheid met als enig doel overleven. Wanneer hij zich veilig voelen is er tijd voor eten, drinken, spelen, groomen, ontdekken, de ander aftasten en zijn veulen grootbrengen. Een gevoel wat wij als mens delen.

Wie kan je zijn voor je paard

Stap in de belevingswereld van je paard en leer kijken door de ogen van het paard. Wie kan je zijn om hem te helpen welzijn en levenslust te ervaren in een steeds veranderlijke wereld om hem heen. Waar hij zich in al zijn kracht kan ontwikkelen en graag bij je is omdat jij zijn veilige haven bent. Dit vanuit een diep begrip voor wat het individuele paard van jou op dat moment nodig heeft. Tegelijkertijd is het een verrijking zijn van jezelf als je ervoor open staat. Het een staat niet los van het ander en communicatie is dan ook onlosmakelijk verbonden met een huisvesting die in de lijn ligt van het paard zijn natuurlijke levensbehoeften en eigenheid.

Waarom The Art of Willing Communication?

Direkt contact met de dieren en natuur is van essentieel belang voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen én volwassen in onze gejaagde maatschappij. Echter, vanuit traditie en door verstedelijking is contact met kinderen en volwassenen met de natuur en met de functie van het gedrag van paarden en andere (landbouw)huisdieren afgenomen. Dieren zijn instrumenten geworden. We zijn zo gewend aan het idee dat een paard ‘iets is’ om op te rijden dat we net zo makkelijk het paard pakken als de fiets. Zo zijn er veel paarden die pijn en ongemak ervaren in de omgang met ons en onbegrepen worden zonder dat we het in de gaten hebben.

Individuele coaching op Paardenplaats HideAway

Verandering ten behoeve van het welzijn en levensgeluk van het paard begint altijd bij de eigen verandering. Dit vraagt om het loslaten van je verwachtingen en behoefte aan controle. Iets wat wij mensen vaak heel moeilijk vinden. Op Paardenplaats HideAway geef ik kleinschalige en individuele workshops met als thema ‘Bereidvol communiceren’ of ‘Leefomgeving’.

Drie pijlers

Paarden communiceren visueel. Visuele communicatie vraagt om het vergroten van je kennis over heel het wezen paard, bewust te worden van je eigen gedrag en hoe dat overkomt op je paard. En het ontwikkelen van je vaardigheden en meegeven van handvaten voor een omgang met het paard dat dicht bij zijn natuurlijke levensbehoeften en eigenheid ligt. Visuele communicatie vraagt om fysieke, mentale en emotionele bewegingsvrijheid om keuzes te maken die in eerste instantie goed is voor hemzelf. Op deze drie pijlers rust the Art of Willing Communication.

1. Ik vertel eerst wat over het paard in de natuur en stappen we in zijn belevingswereld. Je komt o.a. meer te weten over zijn natuurlijke levensbehoefte, zijn eigenheid, zijn intrinsieke motivatie of overlevingsstrategie en b.v. hoe hij beweegt en leert. Hierdoor ga je het gedrag van het paard beter leren ‘lezen’ en begrijpen. Je krijgt meer begrip voor zijn gedrag en leert uiterst tolerant en kalm te zijn.

2. ‘we doorlopen de 6 stappen van Bereidvol communiceren alvorens we ons mengen tussen de bewoners van de Paardenplaats (een kleine groep paarden en pony’s) waar we de tijd nemen elkaar te observeren. Paarden communiceren visueel. Wat je doet, hoe je je gedraagt is informatie voor het paard en omgekeerd. Een paard zich veilig bij je laten voelen vraagt om congruent en authentiek gedrag. Dit vraagt om bewustwording van je eigen gedrag. Je leert hoe je in verbinding met jezelf en met je paard kunt zijn. Omdat de paarden vrij zijn overal heen te gaan en je het paard niets kunt afdwingen, kom je ook veel te weten over jezelf én hoe je overkomt op je paard.

3.  Het is makkelijker voor ons de taal van het paard te leren dan omgekeerd. Bereidvol communiceren is dan ook gebaseerd op de onderlinge communicatietechnieken die paarden hanteren als ze elkaar binnen de groep benaderen en contact maken. En dit zonder confrontaties, zonder geluid te maken en onnodig energie te verspillen. Een visuele communicatie waarvan we veel kunnen leren. Het ontwikkelen van je visuele vaardigheden is dan ook essentieel in je communicatie met het paard. Denk b.v. aan feitelijk waarnemen, het leren lezen van uiterst subtiele signalen, bewust te worden van je gedrag, het vergroten of verkleinen van de onderlinge afstand, je positie ten opzichte van het paard, het moment en intentie van aanraking en gevoel voor gevoel en timing. Uitgangspunt is een omgang op basis van wederzijds vertrouwen en acceptatie dat recht doet aan zijn eigenheid. Het paard voelt dat je in zijn belang handelt en zal je willen volgen. Deze communicatie is voor het paard logisch, prettig en begrijpelijk is omdat het paard van nature al daartoe is gemotiveerd.

Ontmoet de bewoners van Paardenplaats HideAway Texel

De bewoners van Paardenplaats HideAway en ik hopen je graag te mogen verwelkomen. Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.

Bereidvol Communiceren

Paarden communiceren visueel. Bereidvol communiceren is dan ook afgeleid van de complexe visuele communicatie technieken die paarden hanteren als ze elkaar binnen de groep benaderen en contact maken.

Lees verder

Fair Games No Animals

Mensen dichten paarden veelal menselijke emoties toe als verklaring voor het gedrag van het paard. Echter paarden worden niet gehinderd door het vermogen tot redeneren, abstract denken en gesproken taal. Elk gedrag wat het paard vertoont wordt in gang gezet door de wens zijn individuele toestand te optimaliseren (zichzelf in veiligheid brengen) met als enig doel overleven. Ook als het een keuze is tussen twee slechte. Zo kunnen ze lichamelijke spanning van een levensbedreigend moment weer snel afleggen en hun leven hervatten. Dat een paard iets doet wil dus niet persé zeggen dat hij het ook leuk vindt om te doen.

Lees verder

Leefomgeving

Aan het oorspronkelijke gedrag van het paard is door domesticatie niets veranderd. Daar is 5000 jaar evolutie echt te kort voor. Het paard is nog steeds het vlucht-, prooi- en kuddedier van weleer. Ze leggen van nature zo’n 30 km. per dag af waarvan zo’n 80% grazend. De overige 20% speelt, groomd en rust hij, gaat hij kleine uitdagingen in hun leefomgeving aan, brengen hun jongen groot en (her)bevestigen hun sociale onderlinge verhoudingen. Als uiterst sociaal kuddedier heeft het paard extreem behoefte aan sociaal contact met soortgenoten en bewegingsvrijheid op elk eigen gewenst moment. Een paard heeft andere paarden echt nodig om zich te kunnen uiten en zich veilig te voelen.

Lees verder

Paardenplaats

Sinds 2004 vind je aan de Eendenkooiweg 2 op Texel Paardenplaats HideAway. De bewoners van de Paardenplaats zijn een kleine groep kwetsbare- niet herplaatsbare paarden die 24/7 in een semi Paddock-Paradise zijn gehuisvest. Deze groep is een waardevolle en essentiële hulp in de resocialisatie processen voor jonge paarden (veelal jonge trekpaardhengsten) die door de jaren heen tijdelijk door ons worden opgevangen, geresocialiseerd en met succes herplaatst.

Lees verder