If you understand the mind, body and soul of a horse, you will find the key to communication. If you put love and respect to it, you will find willing communication.

Nicoline Raimond

Welkom op mijn website

Als ervaringsdeskundige in de omgang met getraumatiseerde en uitdagende paarden help ik kwetsbare paarden weer in hun eigen balans te komen zodat ze een gezond en levenslustig paard kunnen zijn in onze mensenwereld. Dit was en is voor mij telkens weer een grote uitdaging. Het gevoel van geluk dat je ervaart als je deze dieren weer gezond en vol levenslust tussen soortgenoten in de wei ziet lopen is niet te beschrijven.

Autodidact

Als kind heb ik me altijd sterk verbonden gevoeld met dieren, met name paarden, die zich niet of nauwelijks lieten benaderen. Eenmaal in hun nabijheid voelde ik mij kalm en intens gelukkig. Ik was betoverd en dacht dat wat ik leuk vond ook leuk was voor het paard. Inmiddels weet ik dat dit een projectie was van mijzelf. Als 18-jarige meisje zag ik in  wat het lot is van heel veel paarden. Ik zag dat communicatie en huisvesting steeds verder af kwam te staan van het paard zijn natuurlijke levensbehoeften en eigenheid als gevolg van de wensen die wij met het paard hebben. Veel paarden komen fysiek, mentaal en emotioneel in de problemen zonder dat we het in de gaten hebben. Paarden worden onbegrepen en ondergaan lijdzaam hun lot. Ik zwoer de paardensport en het gebruik van bit en sporen af. Biologisch en fysiologisch draagt het op geen enkele wijze bij aan het welzijn van het paard. Ik verdiepte me intens in de psyche van het paard en heb tal van clinics gevolgd in binnen- en buitenland. Inspiratie vond ik o.a. bij Klaus Ferdinand Hempfling, Donald Newe, Bent Branderup, Christofer Dahlgren, wijlen Jeremy Bentham, Peter Singer, Barbara schoning, Ross Jacobs, Sharon Wilsie e.a.. De wetenschappelijk onderbouwing van Somatic Experiencing (lichaamsgerichte traumatherapie) bevestigde nog eens hoe belangrijk fysieke, mentale en emotionele bewegingsvrijheid voor het paard is en 24/7 tussen soortgenoten om zich veilig te voelen en zich te kunnen uiten. Van de vele observaties en omgang met onze groepen paarden heb ik nog het meest geleerd. Met name van onze getraumatiseerde merrie Pleun, die ernstig agressief gedrag vertoonde, heb ik geleerd de allerkleinste subtiele signalen te leren zien en uiterst kalm te leren zijn.

The Art of Willing Communication

Dieren zijn geheel aangewezen op hoe wij met hen omgaan. Op het moment dat mensen zich met het leven van dieren gaan bemoeien gaat het mis met het welzijn van die dieren. Welzijn wordt voornamelijk ingevuld vanuit het perspectief van de mens. Wat wij ‘denken’ dat goed is voor het paard i.p.v. van uit te gaan van de natuurlijke levensbehoeften en eigenheid van het paard. Verandering van gedrag, op een andere manier kijken naar dieren, in het bijzonder naar de omgang met het paard dan wat je tot nu toe gewend was, (traditionele trainingstechnieken, huisvesting in stallen of alleen in kleine weitjes b.v.) begint altijd bij de eigen verandering. Paarden gaan uit van samenhorigheid en communiceren visueel. Wat voor ons gesproken taal is, is voor het paard beweging. We kunnen dan ook veel van hen leren en hun gedrag beter begrijpen als we deze subtiele communicatie technieken maar willen zien. Dan zou ZICHTBAAR worden wat nu voor veel mensen ONZICHTBAAR blijft. We zouden zien dat paarden pijn en ernstig ongemak ondervinden gedurende huisvestiging en training. Paardensport zou per direkt worden verboden en met de tijd zou er ook niet meer gereden worden. Paarden zouden met rust gelaten worden en gehuisvest tussen soortgenoten op grote stukken grond van verschillende ondergrond met natuurlijke beschutting. Het houden van een paard zou geen gemeenschap goed meer zijn. Hun geaardheid maakt het n.l. dat dat zij pijn en ongemak verborgen houden om zich niet kwetsbaar op te stellen omdat ze dan sneller prooi zouden zijn voor roofdieren. Paarden kunnen vreselijke pijn ervaren zonder het ons te tonen. Die eigenheid en de wil om te overleven is de reden dat we paarden op alle niveaus en binnen alle disciplines kunnen inzetten voor onze eigen wensen en doelen.

Ik had de wens zelf én andere mensen de allerkleinste subtiele signalen van het paard te leren zien. Als we visuele herkenningspunten hebben die we werkelijk kunnen begrijpen en zelf kunnen toepassen zouden we met het paard kunnen communiceren waarbij het paard welzijn en levenslust ervaart. We zouden een gesprek kunnen houden en voorkomen dat we over de fysieke, mentale en emotionele grenzen van het paard heen gaan. Het zou tot minder verwarring bij het paard leiden en tot minder frustratie bij ons. Paarden, alle dieren, zijn prachtig van zichzelf en hebben, net als wij, recht op een plekje op deze aarde. In hun afhankelijkheid van ons zijn wij er verantwoordelijk voor dat zij een leven kunnen leiden dat in de lijn ligt van hun natuurlijke levensbehoeften en eigenheid. We hebben nog een lange weg te gaan voordat het zover is. Daarvoor is ‘verandering’ nodig. De behoefte een bijdrage te leveren aan een bewustwordingsproces in heel ons denken en doen ten gunste van het welzijn en levensgeluk van het paard, leidde tot het initiatief The Art of Willing Communication. Om erachter te komen wat welzijn voor het paard inhoudt is het nodig ons te verdiepen in heel het wezen paard. Het is essentieel bewust te worden van ons gedrag en hoe dat overkomt op het paard. En vaardigheden te ontwikkelen waarbij het paard zijn individuele toestand kan optimaliseren (zichzelf in veiligheid brengen) die in eerste instantie goed is voor hemzelf. Alleen dan kunnen we communiceren met het paard waarbij hij welzijn en levensgeluk ervaart en kunnen we de leefomgeving daarop afstemmen. Op deze drie pijlers rust The Art of Willing Communication. Voor de praktijk uitgewerkt in Bereidvol communiceren en Leefomgeving die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het liefst zie ik dat alle paarden een gebied krijgen wat in de lijn ligt van hun natuurlijke habitat. Tot die tijd probeer ik onze groep paarden (allen met een trauma) dát te geven wat zij nodig hebben om ‘paard’ te kunnen zijn in onze mensenwereld. Mijn missie is met zoveel mogelijk mensen mijn huidige inzichten te delen ten gunste van het welzijn en levensgeluk van het paard.

Wat is Bereidvol communiceren

Onze eigen groep paarden en mijn jarenlange omgang met uitdagende, getraumatiseerde paarden inspireerden mij tot het ontleden van hun paardentaal. Ik zag hoe ongelooflijk goed ze fysiek, mentaal en emotioneel herstelden doordat ze 24/7 tussen soortgenoten konden zijn. Voor het vinden van oplossingen en antwoorden op vragen in de communicatie met (uitdagende en kwetsbare) paarden heb ik dan ook ‘afgekeken’ van de manier waarop groepen paarden onderling communiceren zonder noemenswaardige confrontaties. Deze visuele subtiele communicatie technieken heb ik geanalyseerd en Bereidvol communiceren (BC) genoemd. Feitelijk waarnemen, houding en presentatie, afstand, positie en persoonlijke ruimte, aanraking, balans tussen gevoel & timing, leiden & volgen zijn de 6 stappen van BC die afzonderlijke te bestuderen zijn, maar elkaar voortdurend overlappen. Essentieel daarbij is je intentie, energie, spanning, ademhaling, synchronisatie etc.. Bereidvol communiceren gaat niet over hoe je je paard iets kunt leren of het paard iets voor je kunt laten doen. Het gaat over hoe je contact kunt maken, een gesprek kunt voeren met je paard door hem veiligheid en kalmte te laten ervaren in jouw aanwezigheid en hem te laten weten dat je hem ‘gehoord’ hebt en hij zich gezien voelt. Visuele communicatie is een constante stroom van vraag en antwoord, van beide zijde. Daar bewust van zijn leert je een verbinding met je paard aan te gaan op basis van wederzijds vertrouwen en acceptatie, waarbij het paard zich in alle kracht en zonder angst kan ontwikkelen. Van daaruit leer je hoe je een navolgbaar persoon voor je paard kunt zijn.

Leefomgeving

Tijd, rust en ruimte, een veilige omgeving 24/7 tussen soortgenoten is essentieel voor een paard om zich goed te voelen en vol levenslust te zijn. In ‘het wild’ zijn paarden op zoek naar veiligheid, voedsel en vriendschap. Ze leggen per dag al grazend meer dan 30 km af. In domesticatie bestaat die mogelijkheid niet. Het is een hele uitdaging om je paard te huisvesten op een manier dat dicht bij zijn natuurlijke levensbehoeften en eigenheid staat. Het is goed na te denken bij het inrichten van de leefomgeving van je paard hoe je daar zo dicht mogelijk bij in de buurt kan blijven. Veel paarden zijn ‘homeless’. Zij verdienen een plek waar ze ‘Paard’ kunnen zijn. Daarom moedig ik het adopteren van deze paarden aan i.p.v. het aanschaffen of het fokken van een veulen.

Wat kan ik voor jou en je paard betekenen

Voor diegene voor wie welzijn van het paard er echt toe doet draag ik graag mijn kennis en ervaring over. Je krijgt inzicht in het gedrag van het paard waardoor je zijn gedrag beter leert begrijpen. Je krijgt inzicht in een communicatie met het paard op een manier die dicht bij het paard zijn natuurlijke levensbehoeften en eigenheid ligt. Maar ook inzicht in je eigen gedrag en hoe dat overkomt op het paard. Ik geef workshops in Bereidvol communiceren en het (her)inrichten van een leefomgeving voor je paard die in de lijn liggen van het paard zijn natuurlijke levensbehoeften en eigenheid. Voor advies en als gesprekspartner kom ik graag bij je langs. Zie voor de mogelijkheden onder Contact. Bij vragen stuur een mailtje naar info@nicolineraimond.nl.

Bereidvol Communiceren

Paarden communiceren visueel. Bereidvol communiceren is dan ook afgeleid van de complexe visuele communicatie technieken die paarden hanteren als ze elkaar binnen de groep benaderen en contact maken.

Lees verder

The Art of Willing Communication

Veel kinderhartjes gaan sneller kloppen bij het zien van een pony. Niets liever dan deel uitmaken van hun belevingswereld. En toch gaat het veelal een kant op waar het paard maar weinig plezier aan beleefd.

Lees verder

Leefomgeving

Aan het oorspronkelijke gedrag van het paard is door domesticatie niets veranderd. Daar is 5000 jaar evolutie echt te kort voor. Het paard is nog steeds het vlucht-, prooi- en kuddedier van weleer. Ze leggen van nature zo’n 30 km. per dag af waarvan zo’n 80% grazend.

Lees verder

Resocialisatie

Sinds 2006 huisvesten we een groep kwetsbare- niet herplaatsbare paarden in een 24/7 semi Paddock-Paradise op Texel. Deze harmonieuze groep vormt een stabiele groep als basis voor jonge paarden die door de jaren heen tijdelijk door ons worden opgevangen.

Lees verder